تعیین بهینه ظرفیت و برنامه کاری سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت در یک واحد صنعتی با محرک اولیه موتور گازسوز

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 2-10

عادل غلامی؛ محمدصادق قاضی زاده؛ جواد پاک دامن؛ میثم انصاری


کاهش ولتاژ وجه مشترک در مبدل ماتریسی با حذف بردار صفر

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 2-12

غلامرضا عرب مارکده؛ مالک محمدرضایی؛ محمدتقی صادق‌زاده


بهره‌برداری بهینۀ اقتصادی از سیستم انعطاف‌یافتۀ تولید هم‌زمان برق، حرارت و سرما

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 2-13

مجید میری لاریمی؛ محسن پارسا مقدم؛ مجید شهابی


سامانۀ تولید انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با سیستم کنترل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 2-15

علیرضا هاتفی عین الدین؛ احمد صادقی یزدانخواه؛ رسول کاظم زاده


پخش بار اقتصادی دینامیکی بهینه با استفاده از P-PSO پیشنهادی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 2-13

فهیمه صیادی شهرکی؛ فرشید کی نیا؛ سعید اسماعیلی


مدل فنی- اقتصادی سیستم‌های Micro CHP با روش‌های عملکردی مختلف

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 2-11

فاطمه تیموری حمزه کلایی؛ نیما امجدی


پیشگویی گام‌ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 2-11

محمد حسین رفان؛ عادل دمشقی؛ مهرنوش کمرزرین


تخمین اقتصادی رزرو مورد نیاز مزارع بادی با بکارگیری شبکه عصبی در پیش‌بینی سرعت باد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 2-13

سام خسروی؛ محمدرضا عمارتی؛ روح الله فدائی نژاد؛ فرشید کی نیا