طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای ژنراتورهای القایی در نیروگاه‌های بادی سرعت متغیر با استفاده از روش سنتز μ

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، به طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای ژنراتورهای القایی در نیروگاه‌های بادی با استفاده از روش مقادیر تکین ساختاریافته پرداخته شده است. کنترل‌کننده برای STATCOM و کنترل زاویه متغیر شیب پره‌ها (زاویه پیچ پره‌ها) به منظور دستیابی به ولتاژ و توان مکانیکی مطلوب طراحی شده است. نتایج نشان می‌دهد که این کنترل‌کننده به طور رضایت‌بخشی، میرایی سیستم حلقه بسته را بهبود می‌بخشد. در این مطالعه، همچنین تأثیر اغتشاشات مختلف روی عملکرد دینامیکی سیستم با استفاده از شبیه‌سازی غیرخطی در حوزه زمان، مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز مقایسه با کنترل‌کننده فیدبک خروجی انجام گرفته است. کنترل‌کننده پیشنهادی در تنظیم مناسب ولتاژ و پایداری سرعت ژنراتور، عملکرد خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها