داوران

وظایف داوران

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله یاری رسانده، و از طریق دفتر مجله به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات نویسندگان کمک می کنند.
 • داور انتخابی می بایست بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. همچنین در صورت عدم پذیرش داوری، انتظار می رود داور سردبیر نشریه را در انتخاب داور جایگزین یاری کند.
 • داور به لحاظ حرفه ای باید در حوزه موضوعی مقاله صاحبنظر و متخصص باشد. داور نباید مقالاتی که با حوزه تخصصی وی فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوری مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد، اجتناب کند.
 • داور نباید مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را برای داوری قبول کند.
 • داور نباید داوری مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است، را قبول نماید.
 • در صورت پذیرش داوری مقاله، داور موظف است نظرات تخصصی و اصلاحی خود را با وضوح و روشنی و در صورت نیاز با ارائه مدارک لازم در مهلت زمانی تعیین شده به سردبیر مجله و نویسندگان ارائه نماید. بررسی دقیق مراجع، جداول، تصاویر و دیگر ضمایم مقاله نیز جزو وظائف داور می باشد.
 • داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • از داور انتظار می رود ارزیابی خود در مورد نقاط قوت و ضعف مقاله را به صورتی سازنده، صریح و آموزشی و همراه با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح مقاله، به سردبیر مجله و نویسنده (نویسندگان) ارائه کند.
 • انتظار می رود داور مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
 • از داوران انتظار می رود در صورتی که مقاله از لحاظ اصولی بدون عیب و واضح نوشته شده است، از باز نویسی و اصلاح آن بر اساس سلیقه و اولویت های شخصی خود اجتناب کنند. داوران باید به خاطر داشته باشند که مجله به تخصص علمی آنها احتیاج دارد نه خدمات ویراستاری ایشان.
 • داور موظف به اطمینان از ارجاع دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می باشد. همچنین از داور انتظار می رود تحقیقات چاپ شده مرتبط که در مقاله به آنها ارجاع داده نشده است را به نویسندگان یادآوری کند.
 • از داوران انتظار می رود از نویسندگان بخواهند ترجیحاً فهرست تحقیقات ارجاع داده شده، از منابع به روز و معتبر بین المللی باشند.
 • داور باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نماید.
 • داور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش های خود یادیگران یا برای انتقاد یا بی اعتبارسازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از انچه توسط مجله چاپ شده است نمی باشد.
 • داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله را به فرد دیگری از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.
 • داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
 • از داوران انتظار می رود در گزارش "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" و ارسال مستندات مربوطه، به سردبیر مجله جدیت و اهتمام به خرج دهند.

 

لیست داورانی با نشریه همکاری داشته اند:

عضویت پابلونز

سازمان/دانشگاه

تخصص

نام

نام خانوادگی

ahmad afsari

دانشگاه کاشان

برق

سید احمدرضا

افسری

 

دانشگاه کاشان

مهندسی شیمی

عبدالله

ایران خواه

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

محسن

ایرانی رهقی

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

علیرضا

آقایی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود

مکانیک

محمدرضا

بابایی

 

دانشگاه مازندران

برق

پیام

تیمورزاده بابلی

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

برق

مسعود

حاجی اکبری فینی  

 

دانشگاه کاشان

برق

ابوالفضل

حلوایی نیاسر

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

حسین

خراسانی زاده

 

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

احمد

دانائی نیا

 

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

جواد

دیواندری

 

دانشگاه علم و فناوری مازندران

برق

علیرضا

ذکریازاده

 

دانشگاه کاشان

صنایع

محمد تقی

رضوان

 

 

برق

صهبا السادات

رجامند

 

دانشگاه کاشان

برق

محسن

رحیمی

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

محسن

رشیدی نژاد

 

دانشگاه کاشان

فیزیک

مصطفی

زاهدی فر

 

پژوهشگاه نیرو

برق

مهدی

زراعتی

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

برق

سید میثم

سید برزگر

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

مجید

سبزپوشانی

 

دانشگاه حکیم سبزواری

برق

حسین

شریف زاده

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برق

ایمان

صادق خانی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

مصطفی

صدیقی زاده

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

مکانیک

علی اکبر

عالم رجبی

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

علی اکبر

عباسیان آرانی

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برق

علی اکبر

عبدوس

 

دانشگاه شهرکرد

برق

غلامرضا

عرب مارکده

 

 

مکانیک تبدیل انرژی

علی اکبر

عظمتی

B. Gharehpetian, Gevork

دانشگاه امیر کبیر

برق

گئورگ

قره پتیان

Abolfazl Fattahi

دانشگاه کاشان

مکانیک

ابوالفضل

فتاحی

 

دانشگاه کاشان

برق

علیرضا

فرجی

 

 

مکانیک

خدیجه

کاظمی

Karimi, Ali

دانشگاه کاشان

برق

علی

کریمی

 

دانشگاه مازندران

برق

خلیل

گرگانی فیروزجاه

 

دانشگاه کاشان

برق

حمید رضا

محمدی

Hadi Mokhtari

دانشگاه کاشان

صنایع

هادی

مختاری

 

دانشگاه کاشان

مدیریت صنعتی

اسماعیل

مزروعی

 

دانشگاه سمنان

برق

زهرا

مروج

 

 

مکانیک

مهدی

ملامهدی

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

مدیریت

علی

نعیمی صدیق

nobakhti, seyyed mohammad

دانشگاه فنی و حرفه ای-دانشکده فنی شهید رجایی کاشان

برق

سید محمد

نوبختی

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

سید عبدالمهدی

هاشمی

Hashemi-Dezaki, Hamed

دانشگاه کاشان

برق

حامد

هاشمی دزکی

Navardi, Mohammad Javad

 

برق

محمد جواد

نوردی

Ali Akbar Abdollahzadeh

دانشگاه کاشان

مهندسی معدن

علی اکبر

عبدالله زاده

راهنمای عضویت و ثبت داوری در WoS ResearcherID

WoS ResearcherID سرویسی است که به محققان امکان می دهد داوری های انجام شده خود را در سطح بین المللی معرفی و ضمن درج آنها ردیابی و به رسمیت شناخته شود. بدین وسیله پس از ثبت داوری های خود در سامانه WoS ResearcherID،  تعداد داوری ها به تفکیک نام نشریات در سامانه WoS ResearcherID ثبت و نمایش داده می شود.

لذا مقالات شما، ارجاعات مقالات شما، داوری های شما و دیگر تحقیقات علمی شما می­تواند در سامانه WoS ResearcherID متمرکز و موجب ارتقای علمی و دانشگاهی شما در سطوح بین المللی گردد.

یک محقق پس از داوری یک مقاله، در یک نشریه علمی به منظور ثبت داوری خود در سامانه WoS ResearcherID مراحل زیر را لازم است انجام دهد:

1-برای  ثبت نام درweb of science وارد لینک زیر شوید( اینجا کلیک کنیدweb of science)

 2-بعد از ثبت نام و وارد کردن اطلاعات در صفحه شخصی عضو WoS ResearcherID می شوید و نتیجه به ایمیل شما اطلاع رسانی می گردد.

3 –پس از داوری هر مقاله، داوری خود را در WoS ResearcherID  وارد نمایید. برای اضافه کردن داوری خود در WoS ResearcherID برخی از نشریات هنگام انجام داوری سوال می شود که آیا تمایل دارید که داوری شما به صورت خودکار به WoS ResearcherID اضافه گردد. لذا به صورت زیر با کلیک روی گزینه yes داوری انجام شده به صورت خودکار به سامانه WoS ResearcherID منتقل و اضافه می گردد.

4-غالب نشریات فاقد این گزینه هستند. برای اضافه کردن انجام داوری کافی است که ایمیل تشکر نشریه را که بابت انجام داوری به شما ارسال شده است، را به آدرس reviews@webofscience.com  مستقیما فوروارد نمایید.

5- بعد از وصول پاسخ  این داوری به تعداد داوری­ های تایید شده شما در سامانه  WoS ResearcherID اضافه می­گردد. بدین ترتیب تعداد  Verified reviews و نام نشریات به صورت زیر نمایش داده می شود.

بدیهی است هر گونه فعالیت داوری شما در WoS ResearcherID موجب ارتقاء علمی و شناخت شما در سطح جامعه جهانی خواهد گردید.