خلاصه آمار نشریه
تاریخ آغاز انتشار مهر 1390
تناوب انتشار
فصلنامه
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 360
تعداد نویسندگان 814
تعداد مشاهده مقاله 36,592
تعداد مقالات ارسال شده 1,711
درصد پذیرش 21
زمان پذیرش(اولیه) 10 روز
زمان پذیرش (روز) 344
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 827

 


به سامانه نشریه علمی "مهندسی و مدیریت انرژی" دانشگاه کاشان خوش آمدید
Scientific Journal of Energy Engineering & Management, University of Kashan(EEM)

همکاری با انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

ناشر:                                                 دانشگاه کاشان
نوع اعتبار و رتبه  :                                علمی و رتبه "ب " وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
توالی وسال انتشار :                                فصلنامه از سال ۹۰
هزینه چاپ :                                        6000000 ریال
داوری  :                                             یک سویه
مدت زمان  داوری:                                  ۶ ماه
دسترسی آزاد:                                       بله
نوع چاپ:                                           برخط؛ کاغذی
زبان نشریه :                                         فارسی ؛  انگلیسی
نوع مقالات قابل پذیرش:                          پژوهشی ؛ کاربردی  ؛ پژوهشی کوتاه
 
 
شماره جاری: دوره 13، شماره 1، فروردین 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها