خلاصه آمار نشریه
تاریخ آغاز انتشار مهر 1390
تناوب انتشار
فصلنامه
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 382
تعداد نویسندگان 849
تعداد مشاهده مقاله 93,563
تعداد مقالات ارسال شده 1,752
درصد پذیرش 22
زمان پذیرش(اولیه) 10 روز
زمان پذیرش (روز) 327
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 858

 


 سامانه نشریه علمی "مهندسی و مدیریت انرژی" دانشگاه کاشان
Scientific Journal of Energy Engineering and Management, University of Kashan(EEM)

همکاری با انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

ناشر:                                                 دانشگاه کاشان
نوع اعتبار و رتبه  :                                علمی و رتبه "ب " وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
توالی وسال انتشار :                                فصلنامه از سال ۹۰
هزینه چاپ :                                        6000000 ریال
داوری  :                                             یک سویه
مدت زمان  داوری:                                  ۶ ماه
دسترسی آزاد:                                       بله (pdf تمام متن)
نوع چاپ:                                           برخط؛ کاغذی
زبان نشریه :                                         فارسی ؛  انگلیسی
نوع مقالات قابل پذیرش:                          پژوهشی ؛ کاربردی  ؛ پژوهشی کوتاه
 
 
شماره جاری: دوره 14، شماره 1، تیر 1403 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها