درباره نشریه

این نشریه با مجوز شماره ۳/۱۱/۲۲۳۲ تاریخ ۸۸/۱۲/۲۴ وزارت علوم تحقیقات وفناوری و مجوز انتشار از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۱۹۲۴۶/۹۰ تاریخ ۹۰/۷/۲۵ شروع به فعالیت نموده است. نشریه با عنوان "مدیریت انرژی" از سال 1390 تا 1392 فعالیت داشته و از سال 1392 بعنوان "مهندسی و مدیریت انرژی" تغییر نام داده است.

نشریه مهندسی و مدیریت انرژی بصورت فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی مقالات پژوهشی، کاربردی و پژوهشی کوتاه محققان و استادان گرامی را منتشر می نماید.
مخاطبان این نشریه تحت مجوز حق انتشار بین المللی و اجازه دسترسی 4.0 (CC BY 4.0) می توانند مطالب و یا قالب موجود را نسخه برداری و توزیع نمایند.

دسترسی به مقالات این نشریه ( pdf تمام متن ) رایگان است (Open Access).

کلیه مقالات منتشر شده در سایت نشریه به آدرس https://energy.kashanu.ac.ir قابل مشاهده می باشد.

اطلاعات نشریه

عنوان فارسی

مهندسی و مدیریت انرژی

عنوان انگلیسی

 Energy Engineering and Management

عنوان قدیم

 مدیریت انرژی (از سال1390 تا 1392) 

شاپا چاپی قدیم 8061-2251

شاپا الکترونیکی قدیم4037-2322

شاپا چاپی

2345-2951

شاپا الکترونیکی

2980-9754
زبان

  فارسی و انگلیسی

تناوب انتشار

فصلنامه

ناشر

دانشگاه کاشان
مدیر مسئول پروفسور عباس کتابی

سردبیر

پروفسور محسن محسن نیا
وضعیت

فعال - در حال نشر

انواع مقالات

پژوهشی، کاربردی ،  پژوهشی کوتاه

نوع فرآیند داوری

یک سویه

نوع دسترسی

دسترسی آزاد و رایگان

فایل های قابل دسترسی

PDF ,HTML

نوع مجوز

CC-BY 4.0

هزینه چاپ مقالات

6000000 ریال

شناسه گر دیجیتال مقالات

Doi: 10.22052/jeem

آدرس اینترنتی

https://energy.kashanu.ac.ir

ایمیل

Energy-journal@kashanu.ac.ir