تفاهم نامه همکاری نشریه با انجمن علمی

 توافقنامه فی‌مابین دانشگاه کاشان و انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران  و به منظور همکاری در ادامه انتشار نشریه علمی " مهندسی و مدیریت انرژی " که هدف آن گسترش و ارتقاء پژوهش در سطح کشور، کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققین این زمینه در ایران، انتشار نتایج پژوهشهای علمی در زمینه مطالعات و تحقیقات مرتبط با انرژی  است، منعقد گردید.(متن توافقنامه)