اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه مهندسی و مدیریت انرژی فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، گسترش ، پیشبرد و ارتقای سطح علمی در میان استادان ودانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و عملی در حوزه انرژی شامل:
۱- مدیریت انرژی
۲- راههای کاهش اتلاف انرژی
۳- استفاده از انرژیهای نو و انرژی خورشیدی
۴-بهینه سازی انرژی در صنایع مختلف اعم از سیستم های تولید، انتقال و ‌توزیع انرژی الکتریکی نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمیایی، معدنی و فرآوری، تبدیل انرژی، خودرو سازی می باشد.
مقالات ارسالی پژوهشی، کاربردی و مقالات کوتاه باید دارای ویژگی های زیر باشند :
*مقالات حاوی مطالب نو در زمینه های مباحث انرژی باشد.
*مقالات قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد. مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها ومجامع علمی ازاین قاعده مستثنی هستند و مانند مقاله های دیگر ارزیابی می شوند ودر صورت تایید به چاپ می رسند.
* مقالاتی که مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، نقد و بررسی موضوعات و طرح نظرات جدید و نتایج نو در زمینه انرژی باشند قابل بررسی خواهند بود.
از کلیه محققان درخواست می گردد مقالات پژوهشی اصیل و جدید خود را از طریق سایت نشریه به آدرس https://energy.kashanu.ac.ir ارسال نمایند.