اصول اخلاقی انتشار مقاله

  اصول اخلاقی انتشار

                     وظایف و تعهدات نویسندگان

 • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
 • مقالات ارائه شده بایستی "پژوهش اصیل" نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ­ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
 • مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند.
 • نویسندگان حق "ارسال مجدد " یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • نویسندگان مجاز به "انتشار هم­پوشان " نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ­ها و یافته­ های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله­ ای به ­عنوان جدید است.
 • نویسندگان موظف ­اند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با "ارجاع دهی" دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته­ های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می­ گیرد، باید از روش­ ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (" ")، استفاده شود.
 • نویسنده مسئول مقاله می­ بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن "مولف افتخاری" و حذف "مولف واقعی" خودداری شود.
 • چنانچه نویسنده مسئول قصد اضافه، حذف و تغییر در ترتیب نام نویسندگان را داشته باشد بایستی قبل از پذیرش نهایی مقاله این کار را انجام دهد. بدین منظور نویسنده مسئول بایستی طی نامه ­ای که به امضای تمامی نویسندگان مقاله رسیده باشد، خطاب به سردبیر مجله درخواست خود را با ذکر دلیل موجه به صورت کتبی ارسال نماید. بدیهی است در صورت موجه نبودن دلایل هیچ­گونه تغییری در اسامی نویسندگان داده نخواهد شد. لذا نویسندگان در نوشتن و ترتیب اسامی در هنگام ارسال اولیه مقاله دقت فرمایند چرا که پس از پذیرش نهایی به هیچ وجه اسامی تغییر نخواهد کرد.
 • نویسنده مسئول مقاله موظف است از این­که همه نویسندگان مقاله، آن­را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده­ اند، اطمینان حاصل کند.
 • نویسنده مسئول موظف است فرم رضایت نویسندگان جهت واگذاری حق انتشار به دانشگاه کاشان که در بخش "فایل واگذاری حق انتشار " قرار داده شده را دریافت و با امضای اصلی نویسندگان تکمیل و سپس ارسال نماید.
 • نویسندگان موظف ­اند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
 • از نویسندگان انتظار می ­رود حداقل تا یکسال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونه­ ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه مقاله را جهت پاسخ­گویی به انتقادات و سوالات احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.

 قدردانی

 نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها اثرگذار بودند، اشاره کرده و از کمک آن‌ها قدردانی کنند. همچنین در صورت وجود، حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و قدردانی شود.

تضاد منافع

  نویسندگان باید هر گونه تضاد منافعی را که بر نتایج پژوهش یا تفسیر یافته‌ها  اثرگذار بوده است، مطرح کرده و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

قوانین بین‌المللی

مجله مهندسی و مدیریت انرژی از قوانین بین‌المللی (COPE) تبعیت می‌کند. خط‌مشی‌ اخلاق انتشار این نشریه براساس اصول بین‌المللی کمیته  اخلاق انتشار (COPE) است. نویسندگان برای اطلاعات بیشتر می‌تواند به سایت کمیته استانداردهای بین‌المللی اخلاق در انتشار http://publicationethics.org مراجعه نمایند.
 

خط مشی دسترسی آزاد

 این نشریه دسترسی آزاد به محتوای مقالات را براساس این اصل فراهم می‌کند که پژوهش را به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار می‌دهد تا از تبادل جهانی گسترده دانش حمایت کند.

 حق کپی‌برداری

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

                    رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

 • اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجلات یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی  محسوب شده و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.
 • جعل داده­ها :  عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده­ها یا نتیجه­های ساختگی به­عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته­های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابه­ جایی نتایج مطالعات مختلف مثال­ هایی از این تخلف است.
 • تحریف داده ها : عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع ­آوری داده ­ها دستکاری شود، یا داده هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به­ منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر بزرگنمایی شود  تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.
 • سرقت علمی:  شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی­ برداری در بیان اندیشه ­ها، شباهت­ های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده­ ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 • انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته اند.
 • ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن "مولف افتخاری" یا حذف "مولف واقعی"