فراخوان مقاله

قابل توجه پژوهشگران محترم

نشریه "مهندسی و مدیریت انرژی" دانشگاه کاشان  (شماره شابک 9754- 2980) بصورت فصلنامه با امکان دسترسی آزاد و دارای نمایه ISC در زمینه های مختلف انرژی از جمله تولید انرژی، توزیع انرژی، ذخیره انرژی، استفاده انرژی، سیاستهای انرژی و مدیریت انرژی مقالات را بصورت فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند. این نشریه یک بستر پویا برای انتشار نتایج تحقیقات با ارزش محققین و متخصصین حرفه ای در زمینه انرژیهای تجدید ناپذیر (سوختهای فسیلی) و انرژیهای تجدید پذیر را فراهم آورده است.

با توجه به فعال شدن شماره ویژه این مجله با عنوان "پیشرفت‌ها در تولید، ذخیره سازی و انتقال انرژی های تجدیدپذیر"، اکنون با افتخار از جنابعالی صمیمانه دعوت می کنیم تا مقالات تحقیقاتی یا مروری خود را جهت چاپ در شماره ویژه ارسال فرمایید.

موضوعات مورد علاقه برای این شماره ویژه شامل پیشرفت‌های نوآورانه جدید تحت عناوین زیر می‌باشند.

  • ذخیره انرژی
  • تولید انرژی پاک
  • انرژی ها با کربن صفر
  • منابع انرژی جایگزین
  • انرژی و محیط زیست
  • مطالعات موردی انرژی در ایران

مقالات ارسالی در کمتر از 4 هفته مورد بررسی علمی قرار ‌گرفته و درصورت پذیرش، بدون هزینه منتشر خواهند شد. مشارکت ارزشمند جنابعالی در ارتقای سطح علمی-پژوهشی این شماره ویژه  نشریه می‌تواند نقشی اساسی در تحقق همزمان توسعه پایدار انرژی و حفاظت از محیط زیست ایفا نماید.

 برای ارسال مقالات و نیز جزئیات مرتبط با این شماره ویژه لطفاً از پورتال ارسال آنلاین مجله به آدرس https://energy.kashanu.ac.ir/دیدن فرمایید.

با تقدیم احترام

محسن محسن نیا سردبیر

دکتر ابوالفضل فتاحی و دبیر تخصصی مهمان