راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله ارسال مقاله
ارسال مقاله به مجله فقط به صورت الکترونیکی از طریق وبگاه مجله امکان پذیر است. برای ارسال یک مقاله، ابتدا باید یک حساب جدید ایجاد کنید (در صورتی که حساب کاربری در مجله ندارید). پس از اتمام ثبت نام، باید وارد حساب کاربری خود شده و بر روی "ارسال مقاله" کلیک کنید.
تغییر در نام و ترتیب نویسندگان
نویسندگان بایستی قبل از ارسال مقاله، فهرست و ترتیب نویسندگان را با دقت در نظر بگیرند و لیست قطعی نویسندگان را در زمان ارسال ارائه دهند. هرگونه افزودن، حذف یا تغییر نام و ترتیب نویسندگان فقط قبل از پذیرش مقاله و تنها در صورت تأیید سردبیر مجله قابل انجام است. برای درخواست چنین تغییری، سردبیر باید موارد زیر را از نویسنده مسئول مقاله دریافت کند: (الف) دلیل تغییر فهرست نویسندگان و (ب) تأیید کتبی (پست الکترونیکی یا نامه) از همه نویسندگان مبنی بر موافقت با اضافه شدن نویسندگان جدید. حذف یا تغییر ترتیب نویسندگان، نیز نیازمند موارد بیان شده است.
تنها در شرایط خاص، سردبیر پس از پذیرش مقاله، با اضافه، حذف یا تنظیم مجدد نویسندگان موافقت می‌کند. در طی مدتی که سردبیر درخواست را بررسی می‌کند، انتشار مقاله به حالت تعلیق در می‌آید. اگر مقاله پیش از این منتشر و برای نمایه سازی ارسال شده باشد، به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نمی شود.
زبان مقالات
آثار ارسالی می توانند به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شوند.
ساختار مقاله
عنوان مقاله

از آنجایی که عناوین اغلب در سیستم‌های بازیابی اطلاعات استفاده می‌شود، لذا عنوانی صریح و مختصر انتخاب کنید. در صورت امکان در عنوان از درج اختصارات و فرمول‌ها خودداری کنید.
نام نویسندگان و وابستگی‌های سازمانی
نام و نام‌خانوادگی هر نویسنده بایستی به طور واضح ذکر شده باشد و نویسنده مسئول باید بررسی کند که املای همه نام‌ها به درستی ذکر شده باشند. وابستگی‌های سازمانی نویسندگان نیز باید در زیر نام‌ها نوشته شوند قبل آن مرتبه علمی ایشان و سپس یک عدد که نشان‌دهنده وابستگی سازمانی است می‌آید. آدرس کامل هر وابستگی، از جمله نام کشور و آدرس ایمیل هر نویسنده نیز باید ذکر شود.
نویسنده مسئول
در مقاله ارسالی باید به وضوح مشخص شده باشد که مکاتبات در تمام مراحل داوری تا انتشار و همچنین پس از انتشار با چه کسی (به عنوان نویسنده مسئول مقاله) انجام خواهد شد. این مسئولیت شامل پاسخ به هرگونه پرسش آینده در مورد مقاله ارسالی نیز می‌باشد. نویسنده مسئول بایستی اطمینان حاصل کند که آدرس ایمیل ارائه شده فعال بوده و همچنین اطلاعات تماس به روز باشد.
بر اساس قوانین دانشگاه کاشان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد .
- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:
- نام دانشجو
- استاد راهنما (نویسنده مسئول)
- استاد مشاور
چکیده
چکیده مقاله باید به ­طور صریح، موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام شده را بیان کند. در چکیده تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود و در آن از ذکر جزئیات کار، شکل‌ها، جدول­ها، فرمول­ها، و مراجع خودداری شود. چکیده را حداکثر در 200 کلمه و در یک یا دو بند (پاراگراف) تهیه کنید.
چکیده مبسوط انگلیسی
علاوه بر تهیه چکیده کوتاه انگلیسی، چکیده باید به صورت مبسوط شامل مقدمه (Introduction)، مواد و روش­ها (Materials and methods)، نتایج (Result) و همچنین بحث و نتیجه­ گیری (Discussion and Conclusion) باشد. چکیدۀ مقاله باید به‌ طور صریح، موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام‌شده را بیان کند. حدود 75 درصد از چکیده مبسوط شامل بخش نتایج، بحث و نتیجه­ گیری باشد. چکیده مبسوط حداقل در 700 کلمه و حداکثر 1000 کلمه تهیه گردد. این خلاصه در انتهای مقاله فارسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی
برای هر مقاله حداکثر هفت کلمه کلیدی انتخاب کنید، و آن­ها را با ویرگول از هم جدا کنید. این کلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را دسته‌بندی کنند. کلمات کلیدی را به ترتیب وابستگی مقاله به آن­ها بنویسید یعنی کلماتی که مرتبط‌تر هستند، اول نوشته شوند. کلمات کلیدی به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شوند.
مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع پژوهش عنوان شود. سپس تاریخچه‌ای از کارهای مشابه انجام شده به همراه ویژگی­های هر یک بیان شود. در ادامه، مقدمه‌ای از تلاش انجام گرفته در مقاله برای حل کاستی‌های موجود ذکر شود.
بدنه مقاله
بدنه مقاله باید به اندازه کافی کامل باشد تا جزئیات کافی را برای یک اثر و همچنین توسعه آن توسط دیگران فراهم کند. با این حال، فقط روش‌های جدید باید با جزئیات ارائه و شرح داده شوند. روش‌هایی که پیش از این منتشر شده باید ارجاع داده شوند و تغییرات مهم که در آنها انجام شده باید به طور مختصر ذکر گردند.
نتایج
نتایج باید در یک متن منطقی به همراه جداول و شکل‌ها (در صورت نیاز) ارائه شده و از ارائه مکرر داده‌های یکسان در اشکال مختلف باید اجتناب شود. نتایج بایستی حاوی مطالبی مناسب بوده و نباید با یکدیگر در تناقض باشند. هنگام توصیف یافته ها، بهتر است جملات به صورت گذشته نوشته شوند. در ضمن نتایج باید حتی الامکان بدون ارجاع به سایر منابع توضیح داده شوند.
بحث
بحث باید ارتباط نتایج بدست آمده با فرضیه های مطرح شده در مقدمه را نشان داده و جایگاه کار انجام شده را نسبت به کارهای ارائه شده در زمینه مقاله مشخص نماید. دقت کنید که نتایج و بخش بحث را می توان با هم ترکیب کرد.
نتیجه گیری
محتوای بخش نتیجه گیری نباید به طور قابل توجهی چکیده را تکرار کرده و بایستی نشان دهنده نتایج حاصل از روش ارائه شده در مقاله باشد.
شکل‌ها و جداول
عکس‌ها باید دارای خطوط واضح باشند. تا حد ممکن سعی کنید برای رسم نمودارها از نرم افزارهایی که به صورت برداری خروجی دارند استفاده کنید. شماره‌ شکل‌ها مجزا از جداول و به ترتیب استفاده در مقاله ذکر شوند. هر جدول و شکل باید دارای یک عنوان باشد که محتوای آن را توضیح دهد. در ضمن بایستی عنوان شکل در پایین آن و عنوان جدول در بالای آن ذکر شود.
فرمول‌های ریاضی
لطفاً معادلات ریاضی را به عنوان متن قابل ویرایش و نه به عنوان تصویر ارسال کنید.
سپاسگزاری
درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبارپژوهشی(در صورت وجود) در مقاله لازم و ضروری خواهد بود. سپاسگزاری را در بخش جداگانه‌ای در انتهای مقاله قبل از مراجع ذکر کرده و از آوردن آن در سایر صفحه‌های مقاله و حتی به عنوان پاورقی اجتناب کنید..
مراجع
لطفاً اطمینان حاصل کنید که هر مرجع ذکر شده در متن مقاله در فهرست مراجع وجود داشته باشد. عکس این وضعیت هم بایستی برقرار باشد یعنی مرجع ذکر شده در فهرست مراجع باید در متن مقاله ارجاع داده شده باشد.
منابع باید در داخل مقاله در براکت شماره گذاری شده (به عنوان مثال [1]) و در انتهای مقاله در بخش فهرست مراجع بایستی به ترتیب استفاده ذکر شوند. الزامات سختگیرانه‌ای در مورد قالب مراجع هنگام ارسال نسخه اولیه وجود دارد، لذا توصیه می شود پیش از ارسال مقاله نسبت به صحت نحوه ذکر مراجع با توجه به دستورالعمل زیر اطمینان حاصل کنید. 
مرجع دهی به سبک IEEE باشد. منابع باید به این سبک باشند نام خانوادگی، نام نویسنده(ها)مخفف ، عنوان فصل، کتاب یا مقاله، عنوان مجله یا همایش، جلد و شماره صفحات، سال انتشار،doi
به مثال های زیر دقت کنید:

[1] Frankel, David S., Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing, OMG Press, Wiley Publishing, 2003.

[2] Sannella, M. J., Constraint Satisfaction and Debugging for Interactive User Interfaces, Ph.D. Thesis, University of Washington, Seattle, WA, 1994.

[3] Sun H., Moghaddam A. F., Sergeant P., and den Bossche A. V., "A Novel Driving Method for Switched Reluctance Motor With Standard Full Bridge Inverter," IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 35, No. 2, pp. 994-1003, 2020, https://doi.org/10.1109/TEC.2020.2968758.

[4] Plamondon, R., Lorette, G., "Automatic Signature Verification and Writer Identification - The State of the Art", Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 107-131, 1989.

[5] Object Management Group. Unified Modeling Language: Superstructure, Version 0.2, ptc/03-07-06, July 2003, http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2003-08-02.

persian author guidlines

English author guidlines

راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم توجه داشته باشند بعد از پذیرش نهایی مقاله، مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ به شماره شبا IR260100004001074303025304 نزد بانک مرکزی با شناسه واریزی زیر:
  325120002140031639735100323000 واریز و تصویر فیش را درقسمت پرداخت هزینه در کارتابل نویسنده ارسال نمائید.

لزوم اخذ کد ارکید توسط نویسندگان

نویسندگان باید پس از ثبت نام در وبگاه https://orcid.org کد ارکید خود را دریافت و در هنگام ثبت نام در محل مشخص شده درج کنند.

خواهشمند است مقالات پژوهشی، کاربردی یا کوتاه پژوهشی خود را مطابق الگوی تهیه و از طریق سایت ارسال نمایید.

دریافت فرم تعارض منافع

نشریه مهندسی و مدیریت انرژی نویسندگان را ملزم به اعلام تعارض منافع هنگام ارسال مقاله می کند.این اطلاعات در اختیار سردبیر قرار خواهد گرفت و اگر مقاله شما منتشر شود، این اطلاعات نیز به عنوان بیانیه‌ای در مقاله منتشر شده اعلام می‌شود. لذا نویسنده مسئول بایستی فرم تعارض منافع را از وبگاه مجله دریافت و پس از تکمیل، آن را به امضا همه نویسندگان همکار برساند.

برای دریافت فرم واگذاری حق انتشار نویسندگان به دانشگاه کاشان اینجا را کلیک کنید.

تعهدات نویسندگان هنگام ارسال مقاله شامل نام و ترتیب نویسندگان، عدم ارسال مقاله به سایر منابع تحقیقاتی، اخذ مجوز از دستگاه های دولتی هنگام استفاده از اطلاعات آنها و ... است. نشریه مهندسی و مدیریت انرژی نویسندگان را ملزم به ضمیمه کردن این نامه در هنگام ارسال مقاله می نماید. بنابراین نویسنده مسئول باید تعهدنامه واگذاری حق انتشار به دانشگاه کاشان را از وبگاه مجله دریافت، تکمیل و برای امضا به همه نویسندگان ارسال نماید.

دریافت و ارسال  گواهی از ایرانداک

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله باید فایل اصلی مقاله خود را درسایت ایرانداک https://irandoc.ac.ir/ همانندجویی کنند و زمان ارسال مقاله ،گواهی دریافتی از ایرانداک را درقسمت فایل های پیوست تحت عنوان همانندجویی پیوست کنند. مقالات دارای همانندجویی ناقص بررسی نخواهند شد.