اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 218
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 134

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 375
تعداد مشاهده مقاله 83308
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
درصد پذیرش 21 %