اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 191
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 119

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 367
تعداد مشاهده مقاله 50325
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 206 روز
درصد پذیرش 17 %