اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 170
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 105

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 354
تعداد مشاهده مقاله 15133
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
درصد پذیرش 13 %