تماس با ما

آدرس پستی: کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، اتاق شماره 114، کدپستی ۵۳۱۶۷-۸۷۳۱۷
در صورت اشکال در سیستم با  مدیر پایگاه  یا ایمیل  energy-journalatkashanu.ac.ir تماس بگیرید. 
تلفن و فاکس دفتر نشریه:  ۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۴
کارشناس و مدیر اجرایی نشریه : زهره آزادپور


CAPTCHA Image