تقسیم بار بین اینورترهای موازی میکروگرید با استفاده از روش کنترل تک‌سیکلی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، به‌منظور دستیابی به تقسیم بار مناسب و حداقل نمودن جریان گردشی در وضعیت‌های مختلف امپدانس خط، از یک کنترل‌کنندۀ افتی که تأثیر امپدانس مختلط را در نظر می‌گیرد، استفاده شده است. این کنترل‌کننده قادر است تا روابط توان اکتیو و راکتیو وابسته را که به‌دلیل امپدانس مختلط خط به‌وجود می‌آید، ساده نماید. به‌علاوه، یک حلقۀ امپدانس مجازی در کنترل‌کننده مورد استفاده قرار گرفته تا جریان گردشی را که در سیستم موازی، به‌دلیل عدم تطابق امپدانس عبور می‌کند، کاهش دهد. در این مقاله، تقسیم بار بین اینورترهای موازی میکروگرید با استفاده از روش کنترل تک‌سیکلی (OCC) مورد بررسی قرار گرفته است. در مقایسه با روش مدولاسیون پهنای پالس (PWM)، این روش اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ (THD) را کاهش داده و مزیت‌هایی نظیر فرکانس کلیدزنی ثابت و همچنین مدار ساده را نیز دارا می‌باشد. همچنین رفتار دینامیکی سیستم کنترلی در زمان تغییر بار و راه‌اندازی بهبود یافته است. درضمن، مشخصات تقسیم توان اکتیو و راکتیو در سیستم اینورترهای موازی تحت وضعیت‌های مختلف امپدانس سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها