بهبود جبران‌سازی راه‌اندازی توربین انبساطی توسط DVR بهبودیافته و STATCOM در نیروگاه نکا تحت شرایط خطا

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ تهران ـ ایران

چکیده

به‌منظور جلوگیری از اتلاف انرژی توسط شیر فشارشکن در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه حرارتی نکا، توربین انبساطی به ظرفیت 8/9 مگاوات برای این نیروگاه تهیه و نصب شد. راه‌اندازی توربین‌ انبساطی به‌علت جذب 63 مگاوار توان راکتیو موجب افت ولتاژ شدیدی در شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه می‌شود. در این مقاله، ضمن آسیب‌شناسی تأثیر خطا بر عملکرد توربین‌های‌ انبساطی به بهبود عملکرد آن‌ها هنگام وقوع خطا در شبکه توسط بازیابنده دینامیک ولتاژ(DVR) بهبودیافته وجبران‌ساز سنکرون استاتیک( (STATCOM پرداخته خواهد شد. جهت بهبود عملکرد DVR انواع توپولوژی‌ها و استراتژی‌های کنترلی جبران‌ساز DVR مورد بررسی و توپولوژی بهبودیافته ارائه شده است. در ادامه برای عملکرد بهینۀ جبران‌سازها، نقاط ممکن حضور آن‌ها در شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه نکا در سناریوهای گوناگون تحت شرایط وقوع شدیدترین اغتشاش، همزمانی راه‌اندازی و وقوع خطا مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی در نرم‌افزار PSCAD/EMTDC نشان می‌دهد در صورت استفاده از DVR با توپولوژی بهبودیافته و استراتژی تزریق حداقل توان اکتیو، شدیدترین کمبود ولتاژها در سناریوهای مختلف جبران‌سازی شده و می‌توان کل انرژی شبکه مصرف داخلی این نیروگاه را به جای استفاده از توان تولیدی نیروگاه از طریق توربین انبساطی تأمین کرد.

کلیدواژه‌ها