کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تحلیل عددی تأثیر موقعیت دریچه‌های ورودی و خروجی هوای یک اتاق برای کارایی بهتر تهویه با رویکرد انرژی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 76-87

10.22052/11.1.76

هادی کارگر شریف آباد؛ طاهر ارمغانی؛ مقداد باقریه بهبهانی؛ میلاد حیدری


سامانۀ تولید انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با سیستم کنترل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 2-15

علیرضا هاتفی عین الدین؛ احمد صادقی یزدانخواه؛ رسول کاظم زاده


بهینه‌سازی سیکل نیروگاه بخار بازتوانی‌شده با استفاده از تحلیل ترمواکونومیک

دوره 4، شماره 1، تیر 1393، صفحه 48-61

کریم مقصودی مهربانی؛ عبدالله مهرپناهی؛ صادق نیک بخت ناصرآباد؛ سمیه سادات فانی یزدی


تعیین بهینه ظرفیت و برنامه کاری سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت در یک واحد صنعتی با محرک اولیه موتور گازسوز

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 2-10

عادل غلامی؛ محمدصادق قاضی زاده؛ جواد پاک دامن؛ میثم انصاری