تعیین اندازۀ بهینۀ سیستم ترکیبی، فتوولتائیک/ باد/ باتری با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات با عامل انقباض

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنّاوری پیشرفته

چکیده

در این مقاله، یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک، بادی با ذخیره‌ساز باتری به‌منظور تأمین یک الگوی بار نمونه مستقل از شبکه طراحی می‌شود. هدف از این طراحی، تأمین انرژی مورد نیاز و کمینه‌سازی هزینۀ کل تولید در طول عمر سیستم است. به همین دلیل، با استفاده از الگوریتم جدیدی تحت عنوان الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات با عامل انقباض که دارای ویژگی‌هایی از قبیل سرعت همگرایی بالا و توانایی جست‌وجوی بیشتر فضای جست‌وجوست، اندازۀ بهینۀ این منابع تعیین و تابع هزینه کمینه می‌شود. اندازۀ بهینۀ اجزای این سیستم در شرایط مختلف عملکرد با اطلاعات واقعی بار و هواشناسی یکی از مناطق جنوبی (شهر رفسنجان) و شمال غرب (شهر نمین) و شمال شرق (شهر داورزن) ایران مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم ذکرشده قدرتمند‌تر از الگوریتم انبوه ذرات و جست‌وجوی ممنوع است.

کلیدواژه‌ها