کلیدواژه‌ها = ریزشبکه
برنامه‌ریزی بهره‌برداری ریزشبکه‌ها مبتنی بر الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 2-11

10.22052/12.2.2

سعید اسمعیلی؛ علیرضا ناطقی؛ حسن زارع؛ حسین اصغرپورعلمداری


برنامه‌ریزی تأمین انرژی گلخانه‌ها با محوریت انرژی‌های تجدیدپذیر در حالت ریزشبکه

دوره 10، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 56-69

10.22052/10.3.56

سعید میرزا محمدی؛ آرمین جبارزاده؛ مهران صالحی شهرابی


ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیره‌ساز‌های ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 50-63

10.22052/9.3.50

سلمان حاجی آقاسی؛ احمد سالم نیا؛ محسن حمزه


بهبود تسهیم توان راکتیو با استفاده از اصلاح مشخصه‌های افتی در ریزشبکه‌های خودگردان

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 64-71

10.22052/9.3.64

غضنفر شاهقلیان؛ بهادر فانی؛ بابک کیوانی؛ حامد کریمی؛ مجید معظمی