مروری کوتاه بر عملکرد و کنترل ریزشبکه‌های جریان مستقیم در سیستم‌های قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22052/eem.2024.254389.1051

چکیده

ریزشبکه یک سیستم تولید و توزیع انرژی الکتریکی است. ریزشبکه‌ها شامل سیستم‌های قدرت مختلف هستند که هر کدام ظرفیت توان مختلف دارند و نوسانات متفاوتی تولید می‌کنند. ریزشبکه‌ها با تولید توان قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر می‌توانند ایمنی و قابلیت اطمینان الکتریکی شبکه را تضمین نمایند و هزینه‌های انرژی را کاهش دهند. ریزشبکه یک سیستم قدرت کوچک دارای منابع انرژی و بارهای توزیع شده است که در دو حالت متصل به شبکه و جزیره‌ای می‌تواند کار کند. کنترل‌کننده در یک ریزشبکه باید انتقال یکپارچه بین حالت‌های مختلف عملکرد را فراهم کند. با بررسی مطالعات انجام شده، کاربرد ریزشبکه‌ها برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد انرژی و حل مشکلات آلودگی محیط زیست گسترش پیدا کرده است. در این مقاله مروری کوتاه بر اثربخشی ریزشبکه‌های جریان مستقیم (dc) در سیستم قدرت شده است. ریزشبکه‌های dc نیازی به همگام‌سازی فرکانس و مدیریت توان راکتیو ندارند و از نظر پایداری، انعطاف‌پذیری و پیچیدگی نسبت به ریزشبکه جریان متناوب (ac) برتری دارند. ولتاژهای منبع متغیرهایی هستند که ریزشبکه dc توان را کنترل می‌کنند، بنابراین باید به خوبی مدیریت شوند تا تنظیم ولتاژ مطلوب حاصل گردد. تقسیم‌بندی مختلفی براساس روش‌های کنترل، ساختار، عملکرد و پارامترهای دیگر برای ریزشبکه بیان شده است. این مرور به عنوان یک پلت‌فرم اولیه برای مطالعه تحقیقاتی در توسعه ریزشبکه‌های جریان مستقیم براساس کنترل متمرکز و هوشمند می‌تواند در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات