کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
حذف بار فرکانسی چندمرحله‌ای در سیستم توزیع جزیره‌‌شده

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 2-11

مهرنوش وطنی؛ تورج امرایی؛ علیمحمد رنجبر؛ بابک مظفری


پیشگویی گام‌ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 2-11

محمد حسین رفان؛ عادل دمشقی؛ مهرنوش کمرزرین


بهینه‌سازی سیکل نیروگاه بخار بازتوانی‌شده با استفاده از تحلیل ترمواکونومیک

دوره 4، شماره 1، تیر 1393، صفحه 48-61

کریم مقصودی مهربانی؛ عبدالله مهرپناهی؛ صادق نیک بخت ناصرآباد؛ سمیه سادات فانی یزدی