کلیدواژه‌ها = انرژی
تحلیل عددی تأثیر موقعیت دریچه‌های ورودی و خروجی هوای یک اتاق برای کارایی بهتر تهویه با رویکرد انرژی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 76-87

10.22052/11.1.76

هادی کارگر شریف آباد؛ طاهر ارمغانی؛ مقداد باقریه بهبهانی؛ میلاد حیدری


آنالیز اگزرژی و ارزیابی راندمان برای یک کورۀ ذوب آلومینیوم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 56-63

10.22052/9.1.56

حجت طالبی؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ سید شهریار میرحکیمی


آنالیز اگزرژی و انرژی تغییر رژیم سوخت در یک نیروگاه سیکل ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 32-43

سید مصطفی حسینعلی پور؛ غلامرضا شهریاری؛ پویان ازهاری؛ عبدالله مهرپناهی


طراحی و ساخت سامانه همزمان قدرت و حرارت در مقیاس میکرو با استفاده از موتور درونسوز گازسوز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 44-55

سیدهاشم صمدی؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی؛ سعید فعال


تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت بر پایه موتور احتراق داخلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 24-31

فرزاد محمدخانی؛ شهرام خلیل آریا؛ ایرج میرزایی