کلیدواژه‌ها = اگزرژی
آنالیز اگزرژی و ارزیابی راندمان برای یک کورۀ ذوب آلومینیوم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 56-63

10.22052/9.1.56

حجت طالبی؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ سید شهریار میرحکیمی


آنالیز اگزرژی و انرژی تغییر رژیم سوخت در یک نیروگاه سیکل ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 32-43

سید مصطفی حسینعلی پور؛ غلامرضا شهریاری؛ پویان ازهاری؛ عبدالله مهرپناهی


تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت بر پایه موتور احتراق داخلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 24-31

فرزاد محمدخانی؛ شهرام خلیل آریا؛ ایرج میرزایی


بررسی تجربی عملکرد ترکیب سیکل‌های رانکین و تراکمی بخار با استفاده از اجکتور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 23-30

امیر سرورالدین آبادی؛ سیدمحمد سیدمحمودی؛ سیدفرامرز رنجبر