دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1398 
طراحی بهینۀ سیستم ذخیره‌ساز متحرک با حجم محدود برای سیستم حمل‌ونقل ریلی الکتریکی شهری

صفحه 40-49

10.22052/9.3.40

محمدرضا ذوالقدری؛ عباس کمیجانی؛ سالار آتشپر گرگری؛ غلامرضا کبریایی طبری