موضوعات = مدیریت انرژی
یک مدل دموکراسی انرژی برای اجتماع‌های‌ انرژی براساس ترجیحات مصرف‌کنندگان خودتولید و تجارت انرژی همتا به همتا

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 2-17

10.22052/jeem.2023.113709

پیمان افضلی؛ مسعود رشیدی نژاد؛ امیر عبداللهی؛ محمدرضا صالحی زاده؛ حسین فرهمند


مطالعه عددی جابجایی آزاد متلاطم در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت داخل یک محفظه مربعی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 49-55

قنبرعلی شیخ زاده؛ امیر النچری؛ افسانه مهراداصل؛ محسن پیرمحمدی