کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل تحلیلی اثرات میکرو و نانوذرات آلاینده هوا در کاهش اشعه خورشید

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 13-20

فرح سادات هالک؛ فرهنگ حسنی؛ علی کاوسی‌رحیم