موضوعات = انرژی خورشیدی
بررسی عملکرد هیدرولیکی- حرارتی، بازده انرژی و اگزرژی در کلکتور خورشیدی مجهز به مولد گردابه حاوی نانوسیال هیبریدی دوفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22052/eem.2024.253947.1039

محمد سپهری راد؛ محمد مهدی نجفی زاده؛ علیرضا آقایی؛ علی حسنی جوشقانی


CFD analysis of ribs effects on heat transfer in a solar parabolic tough collector

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22052/eem.2024.254462.1055

نجمه حاجی علی گل؛ مصطفی جمالی