کلیدواژه‌ها = مدیریت انرژی
مدل‌سازی عددی و ارزیابی عملیات پیگ‌رانی در خط لوله به روش SPH با رویکرد بهینه‌سازی عملکرد پیگ

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 140-161

10.22052/jeem.2023.113710

امیر عسکری‌‌کاشان؛ محمدرضا نظری امینه؛ احمدرضا فقیه خراسانی؛ رحیم شمس الدینی


سامانۀ یکپارچۀ مدیریت انرژی الکتریکی کلبۀ سبز: آزمون فنی‌اقتصادی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 90-101

10.22052/jeem.2023.113605

مصطفی اسماعیلی شایان؛ غلامحسن نجفی؛ صحرا اسماعیلی شایان


بهبود عملکرد سیستم گرمایش از کف با استفاده از پل‌های فلزی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 52-61

رحیم حسن زاده؛ سمانه آرمان