کلیدواژه‌ها = توربین باد
شبیه‌سازی و تحلیل دنباله‌ی یک توربین بادی نمونه در مزرعه‌ی بادی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 50-61

جاماسب پیرکندی؛ مهرداد مشهدی؛ مهران نصرت الهی


پتانسیل‌سنجی انرژی بادی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل اقتصادی برای احداث نیروگاه بادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 34-41

علی مینائیان؛ احمد صداقت؛ علی اکبر عالم رجبی


بررسی پتانسیل انرژی باددراستان خراسان شمالی در ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 49-56

داوود سعیدی؛ امید نعمت‌اللهی؛ علی اکبر عالم رجبی