پتانسیل‌سنجی انرژی بادی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل اقتصادی برای احداث نیروگاه بادی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

امروزه یکی از راه‌کارهایی که برای حل بحران انرژی پیشنهاد می‌شود، در کنار اصلاح مصرف، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. انرژی باد ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر است. تاریخچۀ نصب اولین آسیاب‌های بادی جهان به استان سیستان و بلوچستان باز می‌گردد که به‌عنوان یکی از مناطق مهم انرژی بادی کشور می‌تواند مطرح باشد. متأسفانه درخصوص ارزیابی انرژی بادی این استان و برآورد اقتصادی نصب توربین بادی در آن، کاری صورت نگرفته است. پس از انگیزش استفاده از انرژی‌های نو با سامان‌دهی سازمان انرژی-های نو ایران (سانا)، توجه نوین به پتانسیل‌سنجی انرژی بادی مناطق مختلف ایران، به‌عنوان یکی از سرزمین‌های بادخیز جهان، فعالیت‌های فراوانی شروع شد که منجر به پتانسیل‌سنجی مناطق مختلفی نظیر استان خراسان، استان سمنان و سایر استان‌ها و احداث چندین واحد نیروگاه تولید برق، به‌خصوص در بینالود استان خراسان شد. در این مقاله، به پتانسیل‌سنجی انرژی باد در سه ایستگاه از استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است که نشان می‌دهد هر سه ایستگاه از نظر کیفیت وزش باد، برای نصب توربین بادی تجاری مناسب‌اند. سپس با انتخاب 6 توربین بادی با توان‌های مختلف، بین 1 تا 100 کیلووات و انجام یک تحلیل تقریبی محلی و اقتصادی، بهینه‌ترین توربین برای تأمین برق برای هر یک از سه شهر چابهار، دلگان و دهک، توربین‌های بادی 10 کیلوواتی در ارتفاع 40 متر پیشنهاد شده‌ که با توجه به شرایط تولید بومی و سادگی و امکان ساخت، این توربین‌ها در ایران مناسب‌ترین هستند. سرمایۀ اولیه نصب نیروگاه بادی 4 مگاواتی در این ایستگاه‌ها به‌ترتیب در مدت 17 ، 29 و 38 ماه بازگشت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها