بررسی پتانسیل انرژی باددراستان خراسان شمالی در ایران

نویسندگان

چکیده

آثار مثبت انرژی‌های تجدیدپذیر موجب جلب توجه کشورهای زیادی به منابع انرژی پاک از جمله انرژی باد که آثار مخرب زیست‌محیطی ندارد، شده است. اولین گام برای به دست آوردن انرژی باد، شناسایی نواحی با پتانسیل مناسب برای نصب توربین بادی است. استفاده از انرژی باد برای تأمین پیوسته و مطمئن برق، در حال افزایش است. از تابع چگالی احتمال ویبول برای تحلیل داده‌های بادی گردآوری شده بین سال‌های 2007 تا 2008 برای دو ایستگاه هواشناسی در استان خراسان شمالی که توسط سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) گردآوری شده، استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که چگالی توان باد در ارتفاع‌های 30 و 40 متر برای شهر بجنورد به ترتیب 200 و 250 وات بر متر مربع است. همچنین چگالی توان باد برای شهر اسفراین در دو ارتفاع 30 و 40 متر به ترتیب 200 و 300 وات بر متر مربع است. این مطالعه نشان می‌دهد که ایجاد مزارع بادی در این دو شهر استان خراسان شمالی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها