دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شبیه سازی عددی مبدل حرارتی زمین گرمایی مجهز به توربولاتور حاوی نانوسیال هیبریدی دو فاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22052/jeem.2023.113714

قنبرعلی شیخ زاده؛ محمدصادق عسکریان؛ علیرضا آقایی


نقش مدولاسون عرض در افزایش راندمان ژنراتورهای ترموالکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22052/jeem.2023.252458.0

حسین کرمی طاهری؛ سید فخر الدین حسینی


تحلیل اثر تولید توان بادی روی پایداری گذرای سیستم‌های قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22052/eem.2023.252833.1010

شهریار عباسی؛ حمیدرضا شعبانی؛ محسن کلانتر


مشارکت هاب های انرژی منعطف متصل به شبکه در بازار انرژی برپایه مدل تسویه قیمت بازار با در نظر گرفتن عدم قطعیت های تولید و مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22052/eem.2023.253095.1019

احمد ترابی فارسانی؛ محمود جواربیان؛ سید سعید اله مرتضوی