کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی چندهدفه
یک مدل بهینه‌سازی چندهدفۀ فازی برای مدیریت تولید و مصرف در شبکه‌های هوشمند کوچک انرژی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 48-61

10.22052/11.1.48

یحیی محمدی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی


جایابی احتمالاتی پارکینگ خودروهای برقی در شبکۀ توزیع با در نظر گرفتن عدم‌ قطعیت

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 26-39

10.22052/9.3.26

سمیه شمس الدینی لری؛ امیر عبداللهی؛ حسین هژبری