نویسنده = رامین کوهی کمالی
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی اگزرژی- اقتصادی یک سیستم تولید سه‌گانه

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 40-53

10.22052/8.1.40

سید رضا ناصر علوی؛ کاظم آتشکاری؛ مجید امیر علیپور؛ رامین کوهی کمالی


تعیین نقطۀ بهینۀ ترکیب آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 52-61

نازیلا امام دوست؛ رامین کوهی کمالی؛ علی اصغر توفیق؛ یحیی پالیزدار