بهبود بازده انرژی و ارزیابی اقتصادی موتورسیکلت الکتریکی با حضور موتور چهار فاز AFPM و ترکیب ابرخازن و باتری

نویسندگان

دانشکده برق دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

توسعۀ وسایل نقلیۀ الکتریکی سبب توجه روزافزون به الکتروموتورها، منابع ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی و تجهیزات الکترونیک قدرت شده است. موتورسیکلت الکتریکی نیز به‌دلیل داشتن پتانسیل استفادۀ فراوان در بسیاری از کشورهای آسیایی دارای اهمیت است. امروزه چالش مهم وسایل نقلیۀ الکتریکی، چگالی انرژی کم باتری‌ها در مقایسه با سوخت‌های فسیلی است. یکی از اهداف اساسی این مقاله، انتخاب مناسب باتری، ابرخازن و افزودن مکانیزم شتاب‌ـ سریع به‌عنوان اساسی‌ترین بخش طراحی یک موتورسیکلت الکتریکی در راستای افزایش بازده انرژی و بهبود عملکرد آن است. انتخاب بهینۀ باتری با درنظرگرفتن هزینه، کارایی، افزایش مسافت پیموده‌شده طی یک بار شارژ، طول عمر، وزن، حجم و بازده می‌تواند یک گام مؤثر در راستای توسعۀ موتورسیکلت الکتریکی باشد.
با توجه به پیشرفت‌های اخیر، در مقالۀ حاضر، امکان استفاده از باتری سدیم‌ـ نیکل کلراید به‌همراه ابرخازن و مکانیزم شتاب‌ـ سریع پیشنهاد و بررسی شده است. الکتروموتور شارمحوری مغناطیس دائم چهار فاز دارای مزایایی از قبیل بازیافت انرژی ترمز مولدی، ریپل کم گشتاور و قابلیت جاسازی آن در داخل تایر می‌باشد. استفاده از ابرخازن و افزودن مکانیزم شتاب‌ـ سریع با حضور الکتروموتور مذکور سبب بهبود بازده انرژی، افزایش مسافت پیموده‌شده (حدود 19%) و رضایت بیشتر کاربران موتورسیکلت الکتریکی می‌شود. برای بررسی صحت موارد مذکور، شبیه‌سازی‌های لازم بر روی یک موتورسیکلت الکتریکی انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده از لحاظ کاهش هزینه‌های اولیه و سالیانه استفاده از ترکیب باتری و ابرخازن مناسب، در برابر سایر ترکیب‌های منابع ذخیرۀ انرژی ارزیابی گردیده است.

کلیدواژه‌ها