روش جدید برای استحصال حداکثر توان ازسیستم‌توربین‌بادی مجهز به ژنراتورالقایی ‌دو‌گانه تغذیه با کنترل مد‌لغزشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائه یک روش جدید برای کنترل مستقیم توان سیستم توربین بادی مجهز به ژنراتور ‌القایی دوگانه ‌تغذیه برای ردیابی حداکثر توان قابل جذب در سرعت‌های مختلف باد است. به منظور پیاده‌سازی روش جدید کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو و به دست آوردن حداکثر توان از توربین بادی از روش ترکیبی خطی‌سازی ورودی خروجی و کنترلر غیرخطی مد لغزشی استفاده شده است. به طوری ‌که سیگنال‌های کنترلی به بلوک مدولاسیون بردار فضایی ارسال می‌شوند. در نتیجه استفاده از این بلوک، سوئیچینگ مبدل سمت روتور با فرکانس ثابت، طوری صورت می‌پذیرد که ولتاژ سه فاز با فرکانس و دامنه مطلوب به سیم‌پیچی‌های روتور تزریق شود. برای تعیین حداکثر توان قابل جذب از توربین بادی در هر لحظه، از روش مرسوم جدول نظاره و روش جدید بلادرنگ استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی بر روی توربین Kw 660 نشان می‌دهد که روش بلادرنگ نسبت به روش جدول نظاره از خطای کمتر و مقاومت بهتر جهت ردیابی حداکثر توان در شرایط تغییر پارامترهای ماشین برخوردار است.

کلیدواژه‌ها