دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شبیه سازی عددی مبدل حرارتی زمین گرمایی مجهز به توربولاتور حاوی نانوسیال هیبریدی دو فاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22052/jeem.2023.113714

قنبرعلی شیخ زاده؛ محمدصادق عسکریان؛ علیرضا آقایی


طراحی نوع جدیدی از نیروگاه های هیبریدی انرژی های تجدیدپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22052/eem.2024.253565.1034

علیرضا آقایی؛ ماهان دشتی گوهری


ارائه مدل رانه‌های اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز و برق ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22052/eem.2024.253818.1036

زهراسادات هاشمی نسب؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا صادقی آرانی


بررسی عملکرد هیدرولیکی- حرارتی، بازده انرژی و اگزرژی در کلکتور خورشیدی مجهز به مولد گردابه حاوی نانوسیال هیبریدی دوفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22052/eem.2024.253947.1039

محمد سپهری راد؛ محمد مهدی نجفی زاده؛ علیرضا آقایی؛ علی حسنی جوشقانی


CFD analysis of ribs effects on heat transfer in a solar parabolic tough collector

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22052/eem.2024.254462.1055

نجمه حاجی علی گل؛ مصطفی جمالی


مروری کوتاه بر عملکرد و کنترل ریزشبکه‌های جریان مستقیم در سیستم‌های قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22052/eem.2024.254389.1051

غضنفر Shahgholian