کلیدواژه‌ها = انتقال اکسیژن
بررسی عملکرد پیل سوختی غشاپلیمری با میدان شارش پینی لوبیا شکل

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 24-35

ابراهیم افشاری؛ حامد افشاری؛ مهدی مشرف دهکردی؛ سید علی اطیابی؛ محمود عدمی