بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری مجهز به سیستم مدیریت هوشمند

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

ساختمان‌های اداری در مقایسه با انواع دیگر کاربری‌ها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندۀ انرژی در بخش ساختمان‌اند؛ ازاین‌رو با ارائۀ راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای کارایی و اصلاح الگوی بهره‌برداری می‌توان با کاهش میزان انرژی مصرفی، آسایش مورد نظر را فراهم کرد. در این پژوهش با کمک نرم‌افزارهای شبیه‌سازی Designbuilder و دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) و دستگاه‌های ثبت اطلاعات، پارامترهای کیفیت محیط داخل (دما، رطوبت و فشار هوا) و میزان انرژی مورد نیاز در یک ساختمان هوشمند محاسبه و بررسی شد. هدف اولیۀ مطالعۀ ارائه راهکارهای ساده و عملی، کاهش مصرف انرژی و ایجاد شرایط آسایش کارکنان در یک ساختمان اداری بلندمرتبۀ پانزده‌طبقه در شهر تهران است. مطالعه، سپس راه‌های عملی و ساده کاهش مصرف انرژی را در چنین ساختمانی بررسی می‌کند. یافته‌های شبیه‌سازی نشان داد که با انجام برنامه‌ریزی مناسب در زمینۀ مصرف و مدیریت انرژی در ساختمان‌های اداری هوشمند، امکان کاهش بیش از 35 تا 40درصد مصرف انرژی سالانه وجود داشته و بیشترین میزان صرفه‌جویی در بخش‌های سرمایش و روشنایی است.

کلیدواژه‌ها