کاربرد PEF در بهینه‌سازی مصرف انرژی در استخراج قند از چغندر قند

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

افزایش روزافزون مصرف انرژی و نیز کاهش مداوم منابع آن در جهان به‌خصوص ایران، ضرورت بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را آشکار می‌سازد. ازآنجاکه به‌کارگیری روش‌های سنتی برای تولید قند و شکر در کشور با مصرف بالای آب و انرژی همراه است، استفاده از تکنولوژی میدان الکتریکی پالسی (PEF) به‌عنوان روشی غیرحرارتی و دوستدار محیط‌زیست در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر میدان الکتریکی پالسی قوی (با قدرت میدان kV.cm-1 7 و 100 پالس) بر میزان انتقال جرم (هدایت الکتریکی و بریکس)، میزان انرژی مصرفی و بازده استخراج در مقایسه با تیمار حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از کاهش قابل ملاحظۀ دما، زمان و انرژی مصرفی در روش میدان الکتریکی پالسی در مقایسه با تیمار حرارتی با بازده استخراج مشابه است. همچنین میزان انتقال جرم در تیمار حرارتی به‌دلیل تخریب نسبتاً کامل بافت سلولی، در مقایسه با روش پالسی مقادیر بالاتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها