انتخاب بهینه پارامترهای ماشین‌کاری فولاد ضد زنگ آستنیتی بر اساس معیارهای مدیریتی تولید

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

فولادهای ضد زنگ آستنیتی، کاربرد وسیعی در ساخت تجهیزات صنایع مرتبط با سیستم‌های انرژی از جمله صنعت نفت و نیروگاه‌ها دارند؛ بنابراین انتخاب مناسب پارامترهای برش با هدف کاهش هزینه تولید قطعاتِ از این جنس، می‌تواند نقش به‌سزایی در کاهش هزینه‌های سیستم‌های انرژی داشته باشد، اما خواص مکانیکی ویژه‌ای، تراشکاری این نوع فولادها را متمایز از سایر فولادها کرده است. کیفیت نامناسب سطح و سایش شدید ابزار به دلیل کارسخت‌شوندگی و چقرمگی زیاد، از مشکلات اختصاصی براده‌برداری از این نوع فولادهاست و محاسبات ویژه‌ای را می‌طلبد. در این مقاله با توجه به نقش سرعت در وضعیت ویژه تشکیل لبه انباشته و به کمک نتایج مجموعه‌ای از آزمایش‌ها، رابطه ارائه شده در مراجع برای محاسبه زبری ایده‌آل سطح فقط بر حسب پیشروی و شعاع نوک ابزار، برای اعمال اثر سرعت برش اصلاح می‌شود. با توجه به اینکه علاوه بر کنترل سایش ابزار، عوامل دیگری هم در بازده کلی تولید مؤثر هستندـ اما در تدوین جدول‌ها و نمودارهای موجود در نظر گرفته نشده‌اندـ نتایج این مقاله با لحاظ کردن این معیارها این اجازه را به کاربر می‌دهد تا مطابق با نیاز خود، شرایط مناسب برش را انتخاب کند. این نیاز می‌تواند کمترین هزینه تولید و یا تولید سریع‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها