دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 331
Homepage URL https://energy.kashanu.ac.ir
Contact name: Energy Engineering & Management
Contact Email energy-journal@kashanu.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://energy.kashanu.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://energy.kashanu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://energy.kashanu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://energy.kashanu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=12

List of articles https://energy.kashanu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
https://energy.kashanu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=23
https://energy.kashanu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=44

Abstract examples (Persian) https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-21-fa.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-22-fa.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1001-fa.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1057-fa.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1101-fa.html

Article examples (Persian) https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-21-fa.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-22-fa.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1001-fa.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1057-fa.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1101-fa.pdf

Abstract examples (English) https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-21-en.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-22-en.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1001-en.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1057-en.html
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1101-en.html

Article examples (English) https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-21-en.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-22-en.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1001-en.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1057-en.pdf
https://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1101-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی و مدیریت انرژی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Energy Engineering & Management

Designed & Developed by : Yektaweb