نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- اخبار نشریه
تغییر نام نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


"قابل توجه پژوهشگران و کارشناسان محترم حوزه انرژی
 
نظر به اینکه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی دارای نمایه ICI در نظر دارد با هدف نشر دانش روز در زمینه های مرتبط با موضوع "انرژی" نسخه ویژه ای در زمستان ۱۴۰۱ به زبان انگلیسی منتشر نماید، از کلیه اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان رشته‌های فنی-مهندسی دعوت می‌ نماید تا مقاله‌های تحقیقاتی ارزشمند خود در زمینه موضوع "انرژی" را برای انتشار در این مجله ارسال فرمایند.  مقالات ارسالی پس از ارزیابی اولیه (حداکثر ۱ هفته) به فرایند داوری (حداکثر ۴ هفته) وارد و بر اساس نظر داوران محترم تصمیم نهایی (حداکثر پس از ۵ هفته) اعلام می گردد."


 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.43.25.fa
برگشت به اصل مطلب