دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1397 
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی اگزرژی- اقتصادی یک سیستم تولید سه‌گانه

صفحه 40-53

10.22052/8.1.40

سید رضا ناصر علوی؛ کاظم آتشکاری؛ مجید امیر علیپور؛ رامین کوهی کمالی


مطالعۀ اثر رطوبت و دمای محیط بر عملکرد پنل‌های فتوولتائیک

صفحه 54-65

10.22052/8.1.54

سیداحمد حسینی؛ علی ماشاءاله کرمانی؛ اکبر عرب حسینی