دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1395 
پیشگویی گام‌ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA

صفحه 2-11

محمد حسین رفان؛ عادل دمشقی؛ مهرنوش کمرزرین


بررسی عملکرد پیل سوختی غشاپلیمری با میدان شارش پینی لوبیا شکل

صفحه 24-35

ابراهیم افشاری؛ حامد افشاری؛ مهدی مشرف دهکردی؛ سید علی اطیابی؛ محمود عدمی