دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1390 
بررسی پتانسیل انرژی باددراستان خراسان شمالی در ایران

صفحه 49-56

داوود سعیدی؛ امید نعمت‌اللهی؛ علی اکبر عالم رجبی


تحلیل عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر

صفحه 57-65

حسین خراسانی‌زاده؛ مجید سبزپوشانی؛ رضا عبداللهی طاهری