کلیدواژه‌ها = آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری
تعیین نقطۀ بهینۀ ترکیب آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 52-61

نازیلا امام دوست؛ رامین کوهی کمالی؛ علی اصغر توفیق؛ یحیی پالیزدار