کلیدواژه‌ها = باتری
استفاده از مواد با تغییر فاز جهت مدیریت حرارتی باتری خودروهای هیبریدی

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 60-67

10.22052/10.2.6

سید مهدی دژکام؛ سید علی آقا میرجلیلی


ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیره‌ساز‌های ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 50-63

10.22052/9.3.50

سلمان حاجی آقاسی؛ احمد سالم نیا؛ محسن حمزه


بهبود بازده انرژی و ارزیابی اقتصادی موتورسیکلت الکتریکی با حضور موتور چهار فاز AFPM و ترکیب ابرخازن و باتری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 24-37

حامد فرهادی قریبه؛ احمد صادقی یزدانخواه؛ محمد رضا عزیزیان