کلیدواژه‌ها = کلکتور خورشیدی
مطالعۀ امکان‌سنجی استفاده از سیکل تبرید اجکتور خورشیدی در مناطق مختلف آب‌وهوایی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 60-73

10.22052/11.4.60

علی خلیل پور؛ مظفر علی مهرابیان؛ عقیل ایرانمنش


طراحی و آنالیز ترمودینامیکی دستگاه مه‌پاش خورشیدی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 102-115

10.22052/11.1.102

مسعود پور؛ فرهاد سالک؛ محمد جوادی


تأثیر زوایای خورشیدی بر روی انرژی دریافتی کلکتورهای خورشیدی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 12-23

پویان طالبی زاده؛ مظفر علی مهرابیان؛ مرتضی عبدل زاده