نویسنده = ابراهیم افشاری
بررسی عملکرد پیل سوختی غشاپلیمری با میدان شارش پینی لوبیا شکل

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 24-35

ابراهیم افشاری؛ حامد افشاری؛ مهدی مشرف دهکردی؛ سید علی اطیابی؛ محمود عدمی


بررسی عددی عملکرد سیستم تبرید با اجکتور دومرحله‌ای

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 20-29

ابراهیم افشاری؛ نبی جهانتیغ؛ ریحانه لالی؛ مریم جعفری


تأثیر نوع سیال عامل بر عملکرد سیستم تبرید اجکتوری

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 52-63

فاطمه یوسفی؛ شکوفه طباطبایی؛ ابراهیم افشاری