نویسنده = علیرضا آقایی
شبیه سازی عددی مبدل حرارتی زمین گرمایی مجهز به توربولاتور حاوی نانوسیال هیبریدی دو فاز

دوره 13، شماره 4، خرداد 1403

10.22052/jeem.2023.113714

قنبرعلی شیخ زاده؛ محمدصادق عسکریان؛ علیرضا آقایی


طراحی نوع جدیدی از نیروگاه های هیبریدی انرژی های تجدیدپذیر

دوره 13، شماره 4، خرداد 1403

10.22052/eem.2024.253565.1034

علیرضا آقایی؛ ماهان دشتی گوهری