نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- اطلاعات تماس
تماس با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس پستی: کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، کدپستی ۵۳۱۶۷-۸۷۳۱۷
در صورت اشکال در سیستم با  مدیر پایگاه  یا ایمیل  Energy-journalkashanu.ac.ir تماس بگیرید. 
تلفن و فاکس دفتر نشریه:  ۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۴
کارشناس و مدیر اجرایی نشریه : زهره آزادپور

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب